A Médiatanács 730/2022. (VIII. 30.) számú döntése

A Roma Rádió Kft. által üzemeltetett Rádió Dikh állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 100,3 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. május 9-15. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. augusztus 30.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Roma Rádió Kft. az általa üzemeltetett Rádió Dikh állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 100,3 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. május 9-15. közötti adáshetén megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.