A Médiatanács 773/2022. (IX. 13.) számú döntése

A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Makó Városi TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/6191-4/2021. számú hatósági határozat r) és s) pontjaiban foglaltak megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. szeptember 13.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Makó Városi TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. június 1‑7. közötti működése során megsértette a BJ/6191‑4/2021. számú hatósági határozat r) és s) pontjaiban foglaltakat, ezért a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.