Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/17446-5/2022. számú határozat: a Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó, a Magyar Telekom hírközlő hálózatának kiváltási terve, v.04

Közzétéve: 2022. szeptember 20.

Iktatószám: CD/17446-6/2022.
Tárgy: hirdetmény – VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 MT hírközlő hálózat kiváltási terve v.04használatbavételi engedélyezési eljárásának lezárásáról
Ügyintéző: dr. Diószegi Zsanett
Tel.: (52) 522-138

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. szeptember 19. napján kelt, CD/17446-5/2022. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. szeptember 20.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/17446/2022. VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 MT hírközlő hálózat kiváltási terve v.04 Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. szeptember 19. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-138 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2022. szeptember 20.

Németh József
hatósági irodavezető