A Médiatanács 795/2022. (IX. 20.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2022. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [VLNC FM Rádió Kft. (101,8 BEST FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. szeptember 20.

A Médiatanács a VLNC FM Rádió Kft. médiaszolgáltató 101,8 BEST FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 2022. május hónapra vonatkozóan megsértette, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 13.750,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.