A Médiatanács 796/2022. (IX. 20.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2022. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. szeptember 20.

  1. A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét a 2022. január 1. – május 31. közötti időszakban megsértette, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 700.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.
  2. A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 60.000,- Ft bírsággal sújtja.
  3. A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltatót felszólítja, hogy a 2022. év január 1. - május 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget.