A Médiatanács 798/2022. (IX. 20.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2022. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Xeropress Bt. (Körös Televízió Szarvas)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. szeptember 20.

A Médiatanács a Xeropress Bt. médiaszolgáltató Körös Televízió Szarvas állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét a 2022. május 16. - 2022. május 31. közötti időszakban megsértette, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 10.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.