A Médiatanács 799/2022. (IX. 20.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2022. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony Tv)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. szeptember 20.

  1. A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület médiaszolgáltató Tótvázsony Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét a 2022. március 28. - 2022. május 31. közötti időszakban megsértette, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 21.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.
  2. A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 15.000,- Ft bírsággal sújtja.