Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CM/18325-7/2022. számú határozat: 37. sz. főút, Magyar Telekom-tulajdonú távközlési hálózat kiváltása a Gesztely–Hernádkak csomópontban

Közzétéve: 2022. szeptember 23.

Iktatószám: CM/18325-8/2022.
Tárgy: hirdetmény – 37. sz. főút 8+444-27+182 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 forgalmi sáv kiépítésével - G1.1.1 hírközlés - Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési hálózat kiváltása a Gesztely-Hernádkak csomópontban -használatbavételi engedélyezési ügye
Ügyintéző: Mérész István
Tel.: 46/555-520

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. szeptember 23. napján kelt, CM/18325-7/2022. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. szeptember 23.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/18325/2022. 37. sz. főút 8+444-27+182 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 forgalmi sáv kiépítésével - G1.1.1 hírközlés - Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési hálózat kiváltása a Gesztely-Hernádkak csomópontban -használatbavételi engedélyezési ügye Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. szeptember 23. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-520 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló345/2012 (XII. 6.) 1. sz. mellékletének 1.2.25. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Miskolc, 2022. szeptember 23.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2022. szeptember 23.
Levétel napja: 2022. szeptember 29.