Értesítés építési engedély megadásáról – CS/21330-19/2022. számú határozat: Szombathely Oladi plató GPON

Közzétéve: 2022. szeptember 29.

Iktatószám: CS/21330-19/2022.
Tárgy: Hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Muszik Attila
Készült: 2022.09.29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022.09.29. napján kelt CS/21330-17/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022.09.29.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

  • Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  • Az ügy száma: CS/21330/2022.
  • Az ügy tárgya: Szombathely Oladi plató GPON
  • Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
  • Az ügy jellegétől függő hatásterület: Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022.09.29. napján döntést hozott, amely öntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 36/99518543 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

A kiadmány hiteles:

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.