Értesítés építési engedélyezési eljárás szüneteltetéséről – CS/20510-4/2022. számú végzés: az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése, Tatabánya-Újváros–Győr (M19) szakasz, 2.G1-11, Magyar-Telekom-hálózat kiváltása

Közzétéve: 2022. szeptember 30.

Iktatószám: CS/20510-5/2022
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Németh Edit
Telefonszám: 99/518-546

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022.09.30. napján kelt, CS/20510-4/2022 számú végzéssel az építési engedélyezési eljárás 2022. 09. 14-tól szünetel.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. szeptember 30.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/20510/2022 M1 autópálya 2x3 sávra bővítése hírközlési kiviteli terv Tatabánya-Újváros - Győr (M19) csomópontok között szakasz (82+700-106+100 kmsz) 2.G1-11. Hírközlés Magyar Telekom Nyrt. hálózat kiváltása (Tervszám:11.18.171) Főmterv Zrt. (1024. Budapest, Lövőház u. 37.); Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134. Budapest, Váci út 45.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. 09. 30. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 99-518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. számú mellékletének 1. pontja alapján.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

A kiadmány hiteles.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.