Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2022. I. félév)

Közzétéve: 2022. október 4.

Bevezetés

A Médiatanács az 1207/2021. (XI. 30.) számú döntésével elfogadta a 2022. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti tervet, melyben feladatként határozta meg a műsor- és műsorszolgáltatás támogatással kapcsolatos információk feldolgozását. Az adatgyűjtés révén jól nyomon követhető a médiaszolgáltatások műsortámogatási gyakorlata, ami egyúttal hatékony eszköznek számít a szponzorüzenetek bemutatására vonatkozó jogszabályok ellenőrzése során is.

Jelen összefoglaló 2022 első felének legfontosabb jellemzőit mutatja be a támogatási gyakorlat szemszögéből. A vizsgálati minta állandó szereplői a legnagyobb eléréssel rendelkező országos kereskedelmi (RTL Klub, TV2) televíziók, valamint a közszolgálati Duna TV voltak. Mellettük – a vételkörzet alapján – egy-egy hónap erejéig vizsgáltuk a Duna World, az M4 Sport, az ATV, a Hír TV és a Sláger TV televízió működését is.

2022 első felének főbb tapasztalatai

Féléves összesítésben a vizsgált televíziók 17.376 órát kitevő műsoridejében 1.052 szponzorcég 1.399 féle támogatói üzenete összesen 77.675 alkalommal került képernyőre. A beazonosított szponzorüzenetek 567 műsorcímhez kapcsolódtak, időtartamuk a műsoridőből 117 óra 24 percet tett ki. A szpotok hossza 1-25 másodperc között váltakozott, átlagos időtartamuk öt másodperc volt. Legtöbb alkalommal (2.245 eset) az Ormos Intézet által jegyzett támogatói üzenetek kerültek közzétételre. A legtöbb (15.098 eset) támogatói üzenet a TV2 Időjárás-jelentése mellett tűnt fel, míg a leggyakrabban (2.176 szpot) előforduló szponzorüzenetnek az Ormos Intézet egyik szpotja bizonyult.

A támogatói szpotok volumene

2022 első hat hónapjában összesen 77.675 támogatói üzenetet regisztráltunk, ebből a vizsgálati minta állandó szereplői 57.893, míg a szúrópróbaszerűen szemlézett televíziók 19.782 kereskedelmi üzenetet közvetítettek (1. táblázat)

1. táblázat: A támogatói szpotok volumene médiaszolgáltatásonként, darab (N=77.675)
  Duna TV RTL Klub TV2 ATV Duna World Hír TV M4 Sport Sláger TV
Január 608 1830 4670 270
Február 1051 2301 6715 708
Március 966 2335 8371 7857
Április 982 2305 5900 2989
Május 777 3204 5904 7082
Június 1022 3026 5926 876
Összesen 5406 15001 37486 2989 270 14939 876 708

Június végéig a TV2 37.486, az RTL Klub 15.001, míg a Duna TV 5.406 szponzorüzenettel jelentkezett. Támogatói aktivitás szempontjából a legkiemelkedőbb eredményt a TV2 érte el márciusban, ekkor 8.371 szponzorációt regisztráltunk (a legkevesebb - 270 eset - kereskedelmi üzenet a Duna World januári adásához társult). A vizsgálati minta állandó szereplői közül a TV2 kínálatában átlagosan hét, az RTL Klubnál 17, a Duna TV-nél pedig 48 percenként bukkant fel támogatói üzenet a képernyőn.

A korábbi évek hasonló időszakával való összevetésben az látszik, hogy a támogatói szpotok volumenének csökkenése 2022 első félévében sem állt meg, hiszen míg 2021 azonos időszakában 63.787, addig 2022 első félévében csupán 57.893 szponzorüzenet fordult elő (2. táblázat, 3. táblázat, 4. táblázat). A Duna TV-nél 16,2 százalékos, az RTL Klubnál 29,7 százalékos volt a csökkenés mértéke, velük ellentétben a TV2 öt százalékos emelkedést ért el.

2. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása a Duna TV-n 2021. január–június és 2022. január–június között; darab
  2021 2022 Eltérés (db)
Január 951 608 -343
Február 976 1051 75
Március 1110 966 -144
Április 1086 982 -104
Május 1101 777 -324
Június 1229 1022 -207
Összesen 6453 5406 -1047
16,2%-os csökkenés
3. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása az RTL Klubon 2021. január–június és 2022. január–június között; darab
  2021 2022 Eltérés (db)
Január 2255 1830 -425
Február 3336 2301 -1035
Március 4275 2335 -1940
Április 3387 2305 -1082
Május 4142 3204 -938
Június 3957 3026 -931
Összesen 21352 15001 -6351
29,7%-os csökkenés
4. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása a TV2-n 2021. január–június és 2022. január–június között; darab
  2021 2022 Eltérés (db)
Január 4608 4670 62
Február 4945 6715 1770
Március 6464 8371 1907
Április 6614 5900 -714
Május 6643 5904 -739
Június 6408 5926 -482
Összesen 35682 37486 1804
5%-os emelkedés

2022 első félévének eredményei alapján elmondható, hogy a hirdetés ezen formája mind a három televíziónál elmaradt a pandémiát megelőző időszak mérlegétől (1. ábra).

1. ábra: A támogatás volumenének alakulása 2019-2022 első félévében (db). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
5. táblázat: A támogatás volumenének alakulása 2019-2022 első félévében (db)
Tévécsatorna 2019 2020 2021 2022
Duna Tv 6086 6455 6453 5406
RTL Klub 20359 16096 21352 15001
TV2 38988 34409 35682 37486

A támogatói kommunikáció időtartama

A vizsgált televíziók összesen 117 óra 24 percnyi szponzorüzenetet tettek közzé a 17.376 órányi műsorfolyamukban. A minta állandó szereplői közül a TV2 2.909 percnyi (1,12%), az RTL Klub 1.781 percnyi (0,68%), a Duna TV pedig 558 percnyi (0,21%) támogatást tudhatott magáénak. Az egy hónapig vizsgált csatornák közül a Hír TV 723 perces (1,61%) januári eredménye messze kiemelkedett a vetélytársai közül (6. táblázat).

6. táblázat: A támogatói szpotok időtartama és aránya a műsoridőhöz képest
  Duna TV RTL Klub TV2 ATV Duna World Hír TV M4 Sport Sláger TV
A vizsgált műsoridő időtartama (perc) 260640 260640 260640 43200 44640 89280 43200 40320
A támogatói üzenetek időtartama (perc) 447 1364 3086 267 21 1734 71 55
A támogatói üzenetek műsoridőre vetített aránya (%) 0,17 0,52 1,18 0,61 0,04 1,94 0,16 0,13

A támogatói kommunikáció módozatai

A szponzorcégek/márkák szerepeltetésekor a médiaszolgáltatásnak be kell tartania az Mttv. 26. § (3) bekezdésében foglaltakat. Eszerint a támogatói üzenet megjelenítése – a műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon – a műsorszámmal egyidejűleg, a műsorszámot megelőzően és a végét követően történhet. Ezt a klasszikus megjelenési formát választotta a hirdetők túlnyomó többsége.

A fentiektől eltérően, nyolc produkció esetében a támogató cég/brand neve már a műsor címében is helyet kapott. A névszponzorációként ismert megoldás a TV2 műsorpalettáján számos miniprogram esetében (pl. MVM, MFB Invest, Antenna Hungaria, MOL, Magyar Fejlesztési Bank), illetve a Duna TV és a Duna World Ridikül című talk-showjának (258 eset) kapcsán fordult elő.

A támogatás és a termékmegjelenítés határán helyezkedik el a díj- és nyereménytárgyak bemutatása, amikor rövid ismertetés céljából megjelenhet a díj vagy a nyeremény, azonban a reklám fogalmi kritériumai ekkor sem valósulhatnak meg. Féléves összesítésben 8.721 díj- és nyereménybemutatást azonosítottunk be, ami a támogatói üzenetek 11,2 százalékát fedte le. A minta állandó szereplői közül a Duna TV 1.756 nyereményüzenete a feltárt szponzori kommunikáció 32,4 százalékának felelt meg, ugyanez az arány az RTL Klub esetében (1.445 szpot) 9,6 százalékot, a TV2-nél pedig (4.865 szpot) 12,9 százalékot tett ki. Az egy-egy hónap erejéig vizsgált televíziók közül az ATV 485, az M4 Sport 85, a Duna World pedig 80 díj- és nyereményüzenetet közvetített.

A díj- és nyereménytárgyról szóló üzeneteket 273 cég jegyezte, felajánlásaikat pedig 340 féle szpottal kommunikálták. E cégek (7. táblázat) illetve a leggyakrabban előforduló szpotok sorrendjét (8. táblázat) az alábbi táblázatok foglalják össze:

7. táblázat: A legtöbb díj- és nyereménytárgy bemutatásával szereplő cég – Top 10
Díjat, nyereményt felajánló cég Megjelenés esetszáma
Atryum Fashion City 468
Wellis Magyarország Zrt. 367
Ridikül Magazin Kft. 276
Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 236
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 231
Diego Kereskedelmi Kft. 215
Integralcom.hu Kft. 209
M-Gel Hungary Kft. 208
Mayo Chix Magyarország Kft. 197
Central Drinks Kft. 159
8. táblázat: A leggyakrabban bemutatott díj- és nyereménytárgy üzenetek – Top 10
Díjat, nyereményt felajánló cég Megjelenés esetszáma
Atryum Fashion City – vásárlási utalvány 468
Wellis - vásárlási utalvány 367
Ridikül magazin – féléves előfizetés 257
Diego – vásárlási utalvány 215
Genix kapszula – ajándékcsomag 209
Dia-Wellness - ajándékcsomag 208
Mayo Chix – ajándék utalvány 197
R-GO 40. születésnapi koncert az Arénában – páros belépőjegy 162
LAFI Fruit Gyümölcsös borok - válogatás 159
Cserkeszőlő Fürdő- és Gyógyászati Központ - páros belépőjegy 140

A nyereményt bemutató hirdetések negyven műsorcímre irányultak, a legtöbb (1.087 szpot) a TV2 Mokka c. reggeli magazinhoz, a Sztárban sztár (1.076) zenei szórakoztató műsorhoz és a Film kvízhez(1.067) kapcsolódott. Az RTL Klubnál a Reggeli (1.067), a Duna TV-nél pedig a Család-Barát (885) magazinhoz kötődött a legtöbb nyereményüzenet. A nyeremények meghatározó része (1.454) valamilyen kulturális rendezvényre, eseményre szóló belépőjegy, pihenési lehetőséget biztosító (1.031) voucher vagy gyógyhatású készítményekből összeállított ajándékcsomag (754) volt.

A támogatói megjelenés másik közkedvelt formája az ún. miniprogram. A miniprogramok legfőképpen informáló, edukációs célú műsorelemek, melyek célja, hogy valamilyen termék vagy szolgáltatás, esetleg termékkategória használatának a sajátosságait bemutassák, elmagyarázzák. Emellett léteznek ún. emocionális miniprogramok, amelyek valamilyen termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolt érzés megjelenítése érdekében készülnek. Végül miniprogramnak minősülnek a pollen- és hójelentések is. Mindegyik típusra egyaránt érvényes, hogy időtartamuk 60 másodperc, és indirekt módon megjelenhet bennük a támogató cég/termék üzenete. A vizsgált időszakban 4.156 miniprogramot azonosítottunk be, amely a szponzori kommunikáció 5,3 százalékának felelt meg. A 22 féle miniprogram a TV2 (2.522), a Hír TV (1.329), az RTL Klub (238), az ATV (42), a Duna World (13) és a Duna TV (12) kínálatában kapott helyet (9. táblázat).

9. táblázat: 2022 első felében beazonosított miniprogramok – Top 10
Csatorna A miniprogram címe Támogató Esetszám
Hír TV, TV2 SZÉP-kártya Magyarország Kormánya 642
TV2 Szerencseperc Szerencsejáték Zrt. 505
Hír TV, TV2 Az energia kora MVM 410
TV2 Házassági vagyonjogi szerződés Országos Közjegyzői Kamara 293
Hír TV, TV2 Fenntartható jövő Magyarország Kormánya 242
Hír TV Start Stop 101EVPARK Kft. 203
Hír TV, TV2 Magyar Turisztikai Szövetség Magyar Turisztikai Szövetség 200
TV2 Pollenjelentés Aczél Kft., Dufa Hungaria, Remmers Ungarn Kft. 193
RTL Klub Közérthetően az EU-ról Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága 171
Hír TV Magyarország építészete a magasból A-HÍD Zrt. 126

A támogatói üzenetek megjelenési formái

A támogatói üzeneteket a megjelenésük alapján két csoportba soroltuk: „álló”besorolást kaptak (39.886 szpot) azok, amelyeknél csupán a szponzorcég neve, esetleg a logója tűnt fel egy-egy állókép erejéig (10. táblázat). A magasabb emlékezeti hatást kiváltó megjelenítések, amelyekhez a megnevezés mellett valamilyen kreatív elem is társult (pl. animáció vagy más grafikai megoldás, a támogató termékének jelenetbe helyezése, híres ember szerepeltetése), „mozgó” minősítést kaptak (37.789 szpot).

10. táblázat: A támogatói üzenetek megjelenési formái, darab (N=77675)
  Duna TV RTL Klub TV2 ATV Duna World Hír TV M4 Sport Sláger TV
Álló 3907 7670 17932 1918 249 6973 551 686
Mozgó 1499 7331 19554 1071 21 7966 325 22

A támogatói üzenetek hossza és gyakorisága

A szponzorcégek üzeneteinek hossza 1-25 másodperc között váltakozott, átlagosan pedig öt másodpercet tett ki. A leghosszabb (25 mp) az Aranylapocskalakossagiarany.hu üzenet volt, amely a Hír TV Radar c. műsorszámához kapcsolódott. Ezzel szemben 6.715 esetben a kereskedelmi üzenet csupán 1-3 másodperc terjedelmű volt és kizárólag a támogató cég nevét/logóját tartalmazta.

2022 első hat hónapjában 1.399 féle támogatói üzenettel szerepeltek a hirdetők. Szponzorüzeneteik közül 237 mindössze egy-két alkalommal fordult elő, ezzel szemben tíz szpot ezret is meghaladó esetszámban került közzétételre (11. táblázat).

11. táblázat: A leggyakrabban szereplő támogatói üzenetek – Top 10
Támogatói üzenet elnevezése Megjelenés esetszáma
Ormos Intézet logó 2176
Murexin, ami tart + termék képe és logó 2138
Stavmat – otthonfelújítás Stavmat építőanyagokkal + ház képe 1961
101evpark.hu logó + elektromos autó 1616
Karsai logó – magaságyas termékcsalád 1456
Grawe Életbiztosító Zrt. logó + esernyős animáció 1443
Baumit – Ahány ház, annyi színes Baumit megoldás 1267
Austrotherm hőszigetelő anyagok + szülő gyerekkel 1259
szerelvenybolt.hu logó + család képe 1148
Béres logó 1094

A támogató cégek száma

A hat hónap során összesen 1.052 támogató céget azonosítottunk be (12. táblázat), közülük 174 (16,5%) mindössze egy-három alkalommal került képernyőre, ezzel szemben tizennégyen ezret is meghaladó esetszámban (13. táblázat) szóltak a nyilvánossághoz.

12. táblázat: A támogatói üzenetet jegyző cégek száma médiaszolgáltatásonként
Duna TV RTL Klub TV2 ATV Duna World Hír TV M4 Sport Sláger TV
130 228 666 77 28 89 39 9
13. táblázat: A leggyakrabban szereplő támogató cégek – Top 10
Támogatói üzenet elnevezése Megjelenés esetszáma
Leier Hungária Kft. 2378
Ormos Intézet 2245
Austrotherm Kft. 2222
Bauimit Kft. 2182
Murexin Kft. 2138
Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Kft. 1961
Terran Tetőcserép Gyártó Kft. 1698
101Evpark Kft. 1616
Karsai Holding Zrt. 1456
Grawe Életbiztosító Zrt. 1443

2019, 2020 és 2021 azonos időszakával összevetve a Duna Televíziónál és az RTL Klubnál csökkent, a TV2-nél ellenben további hat hirdetővel bővült a szponzorok tábora 2022 első felében (14. táblázat).

14. táblázat: A támogató cégek számának alakulása 2019–2022 első félévében
 Félév Duna TV RTL Klub TV2
2019. I. félév 185 417 539
2020. I. félév 162 285 510
2021. I. félév 160 284 660
2022. I. félév 130 228 666

Csatornahűség

A műsortámogatásban részt vevő cégek meghatározó többsége (896 cég, 82,2%) csupán egy televíziónál kötelezte el magát, ezzel szemben az Agrárminisztérium, a Diego, a MOL, az NKFI Hivatal, a Spar és a Wellis szponzori kommunikációja négy televízió kínálatában is feltűnt.

A legtöbb műsoridőt vásárló támogatók

Húsz hirdető egy órát is meghaladó műsoridő felett rendelkezett féléves vetítésben, de közülük is kiemelkedett az Ormos Intézet (5:24:31 óra), a 101EVPARK Kft. (4:15:50 óra), a Murexin Kft. (3:52:34 óra), a Karsai Holding Zrt. (3:49:13 óra), a Grawe Életbiztosító Zrt. (3:48:38 óra), a Leier Hungária Kft. (3:32:58 óra) és a Terran Tetőcserép Gyártó Kft. (3:18:29 óra).

A legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám

A vizsgált periódusban 567 műsorcím mellett szerepelt kereskedelmi üzenet, 17 műsorcím esetében ezret is meghaladó esetszámban.

A támogatók figyelmének fókuszában 2022 első felében is az időjárás-jelentés állt, hiszen egyaránt a TV2 (15.098 db), a Hír TV (7.972 db) és az RTL Klub prognózisaihoz kötődött a legtöbb támogatói aktivitás (15. táblázat).

15. táblázat: A legtöbb támogató céget vonzó műsorszám – Top 10
Médiaszolgáltatás A műsorszám címe A műsorszámot támogató cégek száma
TV2 Időjárás-jelentés 15.098
Hír TV Időjárás-jelentés 7.972
RTL Klub Időjárás-jelentés 3.697
RTL Klub Reggeli 2.505
TV2 Sztárban Sztár 2.447
TV2 Mokka 1.735
Hír TV Ingatlantervező – Otthonteremtők 1.615
RTL Klub A Konyhafőnök 1.567
TV2 Trendmánia 1.467
TV2 Exatlon Hungary 1.351

Ezúttal nem került a toplistára az analízis állandó szereplője, a Duna Televízió. A csatorna legtöbb támogatói kontaktussal érintett produkciója a Család-Barát magazin volt, amelyhez 1.201 kereskedelmi kommunikáció kapcsolódott. Az egy-egy hónapig szemlézett televíziók közül a Hír TV időjárás-jelentésén kívül az Ingatlantervező - Otthonteremtők magazinhoz (1.615 szpot) és az ATV Heti Napló c. közéleti magazinjához társult a legtöbb (658 szpot) támogatói kommunikáció.

A támogatói üzenetben szereplő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása

A támogatói üzenetek kategorizálásakor a Nielsen Közönségmérés Kft. módszerét vettük alapul, azaz főszektor szintjén is besorolásra kerültek a szpotban szereplő termékek és szolgáltatások. A reklámköltésekről szóló kutatások szerint 2022 első felében a gyógyhatású készítmények, a kereskedelem és az élelmiszer szektor képviselői költötték a legtöbbet direkt reklámra. Ezzel a sorrenddel csak részben mutat egyezőséget a támogatásra legtöbbet invesztáló szektorok élmezőnye. Az adatok szerint megőrizte régóta tartó vezető pozícióját az ipar/mezőgazdaság szektor (19.517 kontaktus) - köszönhetően az építőipari cégek és az építőipari kivitelezők kimagasló aktivitásának. A második helyre a szolgáltatás szektor képviselői kerültek (10.743 kontaktus), közülük a legtöbbet invesztálók az egészségügyi szolgáltatókat reprezentálták. A kereskedelem szektor képviselői kerültek a harmadik helyre (6.590 kontaktus), amelyen belül az online kereskedelemben érdekelt cégek aktivitása számított meghatározónak (2. ábra).

2. ábra: A támogatói üzenetben feltűnő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása 2022 első félévében (N=77.675). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
16. táblázat: A támogatói üzenetben feltűnő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása 2022 első félévében (N=77.675)
Szektor Termékszám a támogatói üzenetben
Szórakoztató elektronika 81
Oktatás-képzés 171
Háztartási gép 434
Telekommunikáció 744
Élvezeti cikk 1031
Háztartási cikk 1197
Szépségápolás 1754
Tömegtájékoztatás 2228
Pénzintézetek 2360
Besorolás nélküli  2926
Lakásfelszerelés 2991
Öltözködés-kiegészítők 3893
Szabadidő 4498
Gyógyhatású készítmények 4805
Élelmiszer 5294
Közlekedés 6376
Kereskedelem 6590
Szolgáltatás 10743
Ipar/Mezőgazdaság 19517

A középmezőnyben található az ún. besorolatlan (2.926 szpot) szektor, amely az önkormányzatok, minisztériumok, a különböző alapok, alapítványok, egyesületek és szövetségek, valamint a Magyar Állam és Magyarország Kormánya által jegyzett támogatói üzeneteket fogja át.

Felmérésünk során azt is vizsgáltuk, hogy a napi fogyasztási cikkek (FMCG = Fast-Moving Consumer Goods) a gyorsan forgó fogyasztási cikkek összefoglaló elnevezése. Olyan termékek, amelyeket viszonylag alacsony költségek mellett gyorsan eladnak a vállalatok. Ezeket az árukat fogyasztói csomagolt áruknak is nevezik. Forrás, bővebb információ: https://marketingblogger.hu/fmcgjelentese/) előállítói mekkora súllyal szerepeltek a támogatók között. Az FMCG-szektorokba tartozók összesen 19.884 támogatói szpottal képviseltették magukat a vizsgált időszakban. Ebben a rangsorban az élelmiszerek (5.294), a gyógyhatású készítmények (4.805) és a szépségápolás (1.754) kerültek a lista élére. A pandémiát megelőző időszakkal való összevetésben kirajzolódik, hogy az FMCG-termékek előállítói közül csupán a szépségápolás képviselői növelték a jelenlétüket (3. ábra), a babaápolás szektor pedig teljesen eltűnt a hirdetői palettáról.

3. ábra: A támogatói üzenetben feltűnő FMCG-termékek szektor szerinti megoszlása 2019-2022 első felében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
17. táblázat: A támogatói üzenetben feltűnő FMCG-termékek szektor szerinti megoszlása 2019–2022 első felében
Szektor 2019 2020 2021 2022
Gyógyhatású készítmények 4591 6365 6863 4805
Élelmiszer 6188 4663 6382 5294
Élvezeti cikk 2943 2820 3292 1031
Szépségápolás 1783 1835 1713 1754
Háztartási cikk 1057 896 1536 1197
Babaápolás 230 15 98 0
Összesen 16792 16594 19884 14081

A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között

A vizsgálati minta állandó szereplői közül a Duna TV a legtöbb támogatói üzenetet (881) szerdán tette közzé (16,2%), az RTL Klubnál 2.708 kontaktussal (18%) a keddek, míg a TV2-nél a csütörtökök (6.104 - 16,2%) számítottak meghatározónak (4. ábra).

4. ábra: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között (N=57.893). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
18. táblázat: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között (N=57.893)
A hét napja Duna TV RTL Klub TV2
hétfő 620 2044 5102
kedd 782 2708 5933
szerda 881 2393 6024
csütörtök 799 2591 6104
péntek 718 2400 5740
szombat 865 1749 4452
vasárnap 741 1116 4131

A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása

A legtöbb szponzori kommunikációt a reggeli-délelőtti órákban mutatták be a televíziók. A 6-9 óra közötti időszak (38.386 szpot), illetve a 10-13 óra közötti időszak (18.646 szpot) kiemelkedő helyét az országos vételkörzettel rendelkező csatornáknál a hétköznaponként jelentkező reggeli (Nyár 22, Reggeli és Mokka) szolgáltató magazinműsorokhoz, az időjárás-jelentésekhez és a tematikus magazinok ismétléseihez társított kereskedelmi kommunikációk biztosították (5. ábra).

5. ábra: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása (N=57.893). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
19. táblázat: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása (N=57.893)
Időszak Duna TV RTL Klub TV2
0-1 óra  9 291 120
1-2 óra 1 215 19
2-3 óra 0 164 0
3-4 óra 0 0 624
4-5 óra 236 0 749
5-6 óra 477 2 2
6-7 óra 281 1330 5594
7-8 óra 7 1993 3867
8-9 óra 143 1802 4176
9-10 óra 55 193 728
10-11 óra 486 108 1268
11-12 óra 585 192 3001
12-13 óra 68 525 3090
13-14 óra 206 743 692
14-15 óra 134 555 509
15-16 óra 189 635 549
16-17 óra 153 733 1423
17-18 óra 589 712 3705
18-19 óra 617 351 822
19-20 óra 287 1182 2637
20-21 óra 310 1349 1574
21-22 óra 361 1296 1044
22-23 óra 155 401 886
23-24 óra 57 229 407

A támogatott műsorszámok műfaja

A Duna Televízió, az RTL Klub és a TV2 műsorkínálatában beazonosított támogatói kontaktusok az alábbi műfaji kategóriákhoz kötődtek (6. ábra):

6. ábra: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsorok műfaja szerint (N=57.893). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
20. táblázat: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsorok műfaja szerint (N=57.893)
Műfaj Mennyiség
időjárás-jelentés  19475
magazin - reggeli információs 5418
magazin - szolgáltató 4851
film - sorozat 3793
zenei műsor 3124
miniprogram 2772
játék, vetélkedő 2581
film - mozi 2399
magazin - életmód 1702
reality 1574
magazin - szórakoztató 1262
magazin - autós 1227
magazin - információs 1210
játék, kvíz 1067
magazin - tudományos 811
magazin - állatvédelmi 743
animáció gyermekeknek 604
gasztronómiai műsor 551
szappanopera 540
talk-show 391
magazin - turisztikai 363
szerencsejáték sorsolás 324
művészeti, kulturális hírek, riport  316
dokumentumfilm 300
szórakoztató műsor 219
animáció felnőtteknek 126
magazin - érdekvédelmi 121
film - ismeretterjesztő 18
kabaré, szatíra 8
egyéb fikció 3

A 2021 azonos időszakában mért adatokat összevetve az idei értékekkel, kirajzolódik, hogy ezret meghaladó esetszámban növekedett a támogatói üzenetek volumene a reggeli szolgáltató magazinok (+3.402), a zenei műsorok (+3.124) és az életmód magazinok (+1.756) környezetében (7. ábra). Ezekkel szemben csökkent a szolgáltató magazinok (-3.436), a filmsorozatok (-2.447) és a szórakoztató műsorok (-1.127) irányában kimutatható támogatói érdeklődés. Mindez arra enged következtetni, hogy a saját gyártású produkciók előállítását még mindig visszafogottabb támogatói aktivitás jellemez.

7. ábra: Szponzorüzenetek volumenének változása a támogatott műsorszámok műfaja szerint (2021 és 2022 első felében). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
21. táblázat: Szponzorüzenetek volumenének változása a támogatott műsorszámok műfaja szerint (2021 és 2022 első felében)
Műfaj 2021. I. félév 2022. I. félév Különbség
magazin – reggeli információs 5418 8820 3402
zenei műsor 0 3124 3124
magazin – életmód 1702 3458 1756
szórakoztató műsor 1346 219 -1127
film – sorozat 3793 1346 -2447
magazin – szolgáltató 4851 1415 -3436

Összefoglalás

2022 első hat hónapjában kilenc televízió 17.376 órányi műsoridejében 77.675 szponzorüzenetet azonosítottunk be. A legnagyobb eléréssel rendelkező televíziók összesen 57.893 szpottal jelentkeztek, közülük a TV2 vonultatta fel a legtöbbet (37.486 szpot), majd az RTL Klub (15.001 szpot) és a Duna TV (5.406 szpot) következett a sorban. A szponzori kommunikáció tekintetében nem történt áttörés a megelőző év azonos időszakához képest, hiszen a Duna TV 16,2 százalékos, az RTL Klub pedig 28,7 százalékos támogatói volumencsökkenéssel zárta a félévet, míg a TV2 csupán öt százalékos emelkedést tudhatott magáénak.