A Médiatanács 857/2022. (X. 18.) számú döntése

A Szentendrei Médiaközpont Kft. által üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. július 4-10. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. október 18.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Szentendrei Médiaközpont Kft. médiaszolgáltató az általa üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2022. július 4-én 11:20:58 és 11:48:40 óra között sugárzott „Élet-receptek” című műsorszám, valamint a 2022. július 8-án 20:05:28 és 20:22:01 óra között sugárzott „Creative chef” című műsorszámot követően közzétett és öt alkalommal megismételt médiatartalom közzétételével összesen hét alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 35.000 Ft bírsággal sújtja.