A Médiatanács 864/2022. (X. 18.) számú döntése

A Ctrl-T Creative Zrt. által kiadott kontra.hu elnevezésű internetes sajtótermékben 2022. augusztus 9-én megjelent tartalmat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (2) és 20. § (7) bekezdések érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2022. október 18.

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt.