A Médiatanács 882/2022. (X. 25.) számú döntése

Az Oxygen TV Kft. által üzemeltetett Oxygen TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. július 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/32573-4/2019. számú hatósági határozat o), r), s) és t) pontjában foglaltak megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. október 25.

A Médiatanács megállapítja, hogy az Oxygen TV Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Oxygen TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. július 1-7. közötti működése során megsértette a BJ/32573‑4/2019. számú hatósági határozat o), r), s) és t) pontjaiban foglaltakat, ezért a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.