A Médiatanács 883/2022. (X. 25.) számú döntése

A Csokonai Nonprofit Kft. által üzemeltetett XV TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. augusztus 29. - szeptember 4. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/5402-3/2022. számú hatósági határozat p), r) és u) pontjaiban foglaltak megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. október 25.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Csokonai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett XV TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. augusztus 29. - szeptember 4. közötti működése során megsértette a BJ/5402‑3/2022. számú hatósági határozat p), r) és u) pontjaiban foglaltakat, ezért a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.