Felhívás a 32 GHz-es frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságai tárgyában kiírt árverési eljárás dokumentációjának tervezetéről tartandó konzultációra – HIRDETMÉNY

Közzétéve: 2022. november 8.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) 32 GHz-es frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságai tárgyában kiírt árverési eljárás (a továbbiakban: Árverés) kiírási dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) tervezetéről az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (4) bekezdése alapján 2022. november 22-én 10 órai kezdettel konzultációt tart a Larus Étterem és Rendezvényközpont Buda és Gesztenye termeiben (1124 Budapest, Csörsz utca 18/B).

A konzultáción a Kiíró képviselői elsősorban a megszerezhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és a használat körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhető tevékenységre, valamint az Árverés eljárásrendjére, menetére, formájára, alapvető szabályaira vonatkozóan adnak tájékoztatást.

A konzultáció a sajtó számára nem nyilvános. A konzultáción kizárólag előzetes regisztráció alapján lehet részt venni. Az érdekelteknek a konzultáción történő részvételi szándékukat és a résztvevő(k) nevét legkésőbb a konzultáció napját megelőző nap 12 óráig be kell jelenteniük a 32ghz@nmhh.hu  e-mail címen.

A konzultáción természetes személyt, jogi személyt, egyéb jogképes szervezetet legfeljebb négy személy képviselhet. A konzultáción való részvételhez a helyszínen a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

Az érdekeltek a konzultáció témájához kapcsolódó írásbeli kérdéseiket a konzultáció időpontját megelőzően is megküldhetik a Kiíró alábbiakban megjelölt bármely elérhetőségére:

  • Levelezési cím: 1525 Pf. 75.
  • E-mail: 32ghz@nmhh.hu
  • Cégkapu: Hivatal rövid neve: NMHH
  • Hivatal teljes neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  • KRID: 516334978

Az Eht. 40/A. § (6) bekezdése alapján a konzultáción szóban feltett, illetve a konzultációra érkezett írásbeli kérdéseket a Kiíró a konzultáció időpontjától számított tíz napon belül írásban megválaszolja és – az Eht. 33. §-ban foglalt törvény által védett titok kivételével – internetes honlapján közzéteszi. A Kiíró által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a Dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.

Budapest, 2022. november 8.