A Médiatanács 900/2022. (XI. 8.) számú döntése

A Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Mária Rádió Frekvencia Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2022. november 8.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban a 853/2022. (X. 18.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Mária Rádió Frekvencia Kft., és 20533‑3/2022. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 64. § (4) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Mária Rádió Frekvencia Kft.-vel a 2022. szeptember 5-én benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Mária Rádió Frekvencia Kft. Zalaegerszeg 104,4 MHz + Ajka 93,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Várpalota 90,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal.