Értesítés építési engedély megadásáról – CD/20957-17/2022. számú határozat: Szolnok járás, felhordó hálózat, Hunyadfalva–Szolnok-Észak, 2. ütem

Közzétéve: 2022. november 15.

Iktatószám: CD/20957-18/2022
Tárgy: hirdetmény – GINOP-3.4.1-20-2021-00009 Szolnok járás felhordóhálózat Hunyadfalva-Szolnok-Észak építés 2” építési engedélye
Ügyintéző: Szabó Attila
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. november 14. napján kelt, CD/20957-17/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. november 15.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/20957/2022 GINOP-3.4.1-20-2021-00009 Szolnok járás felhordóhálózat Hunyadfalva-Szolnok-Észak építés 2 G.Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. november 14. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2022. november 15.

Németh József
hatósági irodavezető