A Médiatanács 933/2022. (XI. 15.) számú döntése

A Budakalászi Média Kft. által üzemeltetett Szentendre 91,6 MHz kisközösségi, Rádió Szentendre állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatás 2022. július 25-31. közötti időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. november 15.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Budakalászi Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Szentendre 91,6 MHz kisközösségi, Rádió Szentendre állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. július 25-31. közötti adáshetén történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.