Értesítés sajtótermék nyilvántartási adatainak módosításáról (ügyfél: Devitó Invest Kft. – kényszertörlés alatt)

Közzétéve: 2022. november 24.

Tárgy: döntés közlése hirdetmény útján
Ügyintéző: Mester Péter
Telefon: 62/568-300
E-mail: szeged@nmhh.hu
Készült: 2022. november 23.

Hirdetmény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint eljáró hatóság értesíti az alábbi ügyfeleket (a továbbiakban: Ügyfél), hogy a hivatkozott tárgyban indult eljárásban a következő iktatószámok alatt döntést hozott:

Az ügy tárgya: sajtótermék nyilvántartási adatainak módosítása
# Ügyfél neve Ügyfél székhelye Ügyfél cégjegyzékszáma Ügy száma Hirdetmény iktatószáma
01. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26822/2022 CE/26822-3/2022
02. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26824/2022 CE/26824-3/2022
03. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26825/2022 CE/26825-3/2022
04. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26826/2022 CE/26826-3/2022
05. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26827/2022 CE/26827-3/2022
06. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26828/2022 CE/26828-3/2022
07. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26829/2022 CE/26829-3/2022
08. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26831/2022 CE/26831-3/2022
09. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26832/2022 CE/26832-3/2022
10. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26833/2022 CE/26833-3/2022

A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, továbbá ha azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

Fentiekre figyelemmel az Ügyfél vagy annak meghatalmazottja a döntést átveheti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ügyfél által kiválasztott budapesti vagy szegedi hatósági épületében (1133 Budapest, Visegrádi u. 106. vagy 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélfogadási időben (Budapest: hétfő-csütörtök: 8.00-16.00, péntek 8.00-13.30; Szeged: hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00), a (+36 62) 568 300-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

A fent hivatkozott döntést e hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni.

A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján (nmhh.hu) helyezi el.

Szegeden az elektronikus aláírás szerinti időpontban kiadmányozta:

Aranyosné dr. Börcs Janka,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából eljáró
Szabó Tibor hatósági irodavezető helyett és nevében

Dr. Lutz Gábor
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2022. november 24.
Levétel napja: 2022. december 12.