A Médiatanács 948/2022. (XI. 22.) számú döntése

Az egyes közszolgálati médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetőségek Mttv. 98. § (7) bekezdése szerinti meghatározása (a Duna World és M4 Sport+, továbbá a Duna World Radio által használt műholdas műsorterjesztési platform)

Hatósági döntés dátuma: 2022. november 22.

A Médiatanács az MTVA kezdeményezésére a Duna World, az M4 Sport+ audiovizuális médiaszolgáltatások, és a Duna World Radio rádiós médiaszolgáltatás 2023. február 1. napjának 00:00 órájától bekövetkező műsorterjesztési platformváltozását a közszolgálati jegyzékben rögzíti.