Értesítés sajtótermék nyilvántartási adatainak módosításáról (CE/26801/2022 – CE/26814/2022)

Közzétéve: 2022. november 28.

Tárgy: döntés közlése hirdetmény útján
Ügyintéző: Egri Márta
Telefon: 62/568-300
E-mail: szeged@nmhh.hu
Készült: 2022. november 23.

Hirdetmény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint eljáró hatóság értesíti az alábbi ügyfeleket (a továbbiakban: Ügyfél), hogy a hivatkozott tárgyban indult eljárásban a következő iktatószámok alatt döntést hozott:

Az ügy tárgya: sajtótermék nyilvántartási adatainak módosítása
# Ügyfél neve Ügyfél székhelye Ügyfél cégjegyzékszáma Ügy száma Hirdetmény iktatószáma
01. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26801/2022 CE/26801-3/2022
02. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26802/2022 CE/26802-3/2022
03. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26804/2022 CE/26804-3/2022
04. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26806/2022 CE/26806-3/2022
05. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26807/2022 CE/26807-3/2022
06. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26808/2022 CE/26808-3/2022
07. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26809/2022 CE/26809-3/2022
08. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26810/2022 CE/26810-3/2022
09. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26812/2022 CE/26812-3/2022
10. Devitó Invest Kft. „kt.a.” 1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1. 01-09-171760 CE/26814/2022 CE/26814-3/2022

A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, továbbá ha azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

Fentiekre figyelemmel az Ügyfél vagy annak meghatalmazottja a döntést átveheti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ügyfél által kiválasztott budapesti vagy szegedi hatósági épületében (1133 Budapest, Visegrádi u. 106. vagy 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélfogadási időben (Budapest: hétfő-csütörtök: 8.00-16.00, péntek 8.00-13.30; Szeged: hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00), a (+36 62) 568 300-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

A fent hivatkozott döntést e hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni.

A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján (nmhh.hu) helyezi el.

Szegeden az elektronikus aláírás szerinti időpontban kiadmányozta:

Aranyosné dr. Börcs Janka,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából eljáró
Szabó Tibor hatósági irodavezető helyett és nevében

Dr. Lutz Gábor
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2022. november 28.
Levétel napja: 2022. december 14.