Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – K/27059-3/2022.: SO-0338 Siófok Fokihegy 30m magas monopol szerkezetű vasbeton CETIN torony

Közzétéve: 2022. november 28.

Iktatószám: K/27059-3/2022.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Tel.: 72/508-845

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a kérelmére SO-0328 Siófok Fokihegy 30m magas monopol szerkezetű vasbeton CETIN torony tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

  • Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  • Kifüggesztés napja: 2022. november 28.
  • Az ügy száma:  K/27059/2022
  • Az ügy tárgya: SO-0328 Siófok Fokihegy 30m magas monopol szerkezetű vasbeton CETIN torony
  • Kérelmező neve és székhelye: CETIN Hungary Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§ (1) bekezdés c. pontjának és (2) bekezdésének figyelembevételével - hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is. 

Pécs, 2022. november 25.

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető