Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/23106-7/2022.:Cetin Zrt. putnoki bázisállomásának saját optikai hálózattal való elérése

Közzétéve: 2022. november 29.

Iktatószám: CM/23106-7/2022
Tárgy: Hirdetmény Cetin Zrt. putnoki bázisállomásának saját optikai hálózattal való elérése elektronikus hírközlési építmény engedélyezési eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel.: 46/555-522
Elektronikus levélcím: galuska.judit@nmhh.hu
Készült: 2022. november 29.

 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2022. október 05. napján Cetin Zrt. putnoki bázisállomásának saját optikai hálózattal való elérése tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

  • Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  • Ügyintéző neve: Mezeiné Galuska Judit
  • Az ügy száma: CM/23106/2022
  • Az ügy tárgya: Cetin Zrt. putnoki bázisállomásának saját optikai hálózattal való elérése
  • Kérelmező, építtető: MVM NET Zrt. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33.

Az ügy irataiba a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

 Miskolc, 2022. november 29.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2022. november 29.

Levétel napja: 2022. december 15.