A Médiatanács 973/2022. (XI. 29.) számú döntése

Az ATV Zrt. által működtetett ATV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. október 6-án 19:51:36 órakor sugárzott reklámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 24. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2022. november 29.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és erről az Mttv. 145. § (3) bekezdése alapján hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.