Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/15881-6/2022.: M1 autópálya 2x3 sávra bővítése optikai gerinckábel kiváltás

Közzétéve: 2022. november 30.

Iktatószám: CS/15881-6/2022.
Tárgy: Hirdetmény eljárás megindításáról
Ügyintéző: Horváth Jenő Attila
Tel: (99) 518-556
Elektronikus levélcím: horvath.jeno.attila@nmhh.hu

Kifüggesztés napja: 2022.11.30.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a(z) M1 autópálya 2x3 sávra bővítése HÍRKÖZLÉSI KIVITELI TERV Tatabánya-Újváros - Győr (M19) csomópontok között szakasz (82+700-106+100 km sz.) 2.G1-4. Hírközlés MAGYAR TELEKOM NYRT. HÍRKÖZLŐ HÁLÓZATA KIVÁLTÁS - Optikai gerinckábel kiváltás a tervezett M1 ap. 87+497,5 - 92+851,4 km sz között (Tervszám: 11.18.171) tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

  • Az eljáró hatóság:        Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  • Ügyintéző neve:           Horváth Jenő Attila
  • Az ügy száma: CS/15881/2022
  • Az ügy tárgya: M1 autópálya 2x3 sávra bővítése HÍRKÖZLÉSI KIVITELI TERV Tatabánya-Újváros - Győr (M19) csomópontok között szakasz (82+700-106+100 km sz.) 2.G1-4. Hírközlés MAGYAR TELEKOM NYRT. HÍRKÖZLŐ HÁLÓZATA KIVÁLTÁS - Optikai gerinckábel kiváltás a tervezett M1 ap. 87+497,5 - 92+851,4 km sz között (Tervszám: 11.18.171)
  • Kérelmező:      FŐMTERV Zrt. (Budapest 1024 Lövőház utca 37.)

Az ügy irataiba a Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.