Értesítés építési engedély megadásáról – CM/18324-6/2022.: Nyíri GPON hálózat építése

Közzétéve: 2022. december 6.

Iktatószám: CM/18324-6/2022.
Tárgy: Nyíri GPON hálózat építés építési engedélyezési ügye HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel.: 46/555-532

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. október 10. napján kelt, CM/18324-5/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. december 6.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.

  • Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

  • Ügyintéző neve: Mezeiné Galuska Judit
  • Az ügy száma: CM/18324/2022.
  • Az ügy tárgya: Nyíri GPON hálózat építés megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye
  • Kérelmező: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
  • Az ügy jellegétől függő hatásterület: Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-532 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján is. 

Miskolc, 2022. december 06.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2022. december 06.
Levétel napja: 2022. december 22.