Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/27607-2/2022. számú határozat: Székesfehérvár-Börgönd aggregációs alépítmény hálózat építés

Közzétéve: 2022. december 6.

Iktatószám: CS/27607-2/2022
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Tel: 99/518-531
Elektronikus levélcím: kirchner.ferencne@nmhh.hu
Kifüggesztés napja: 2022. 12. 06.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2022.11.29. napján Székesfehérvár-Börgönd aggregációs alépítmény hálózat építés tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

  • Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  • Ügyintéző neve: Kirchner Ferencné
  • Az ügy száma: CS/27607/2022
  • Az ügy tárgya: Székesfehérvár-Börgönd aggregációs alépítmény hálózat építés (T.sz: 350-62954/021)
  • Kérelmező: Alba Geotrade Zrt. 8000 Székesfehérvár, Óvoda utca 2
  • Építtető: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
  • Az ügy jellegétől függő hatásterület: Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

Az ügy irataiba a Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: Sléber Tibor hatósági irodavezető helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban