Értesítés építési engedély megadásáról – CD/13433-19/2022. számú határozat: Óndód-Nagymacs-Józsa felhordóhálózat építése fedvényter

Közzétéve: 2022. december 6.

IktatószámCD/13433-19/2022
Tárgy: H I R D E T M É N Y „Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése a Znet Telekom Zrt-nél a Debreceni járásban, Óndód-Nagymacs-Józsa felhordóhálózat építése fedvényterv” építési engedély módosítás.               
Ügyintéző: Szabó Attila
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. december 05. napján kelt, CD/13433-18/2022. számú határozattal a CD/13433-13/2022. számú építési engedélyt módosította.

A kifüggesztés dátuma: 2022. december 06.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

  • Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  • Ügyintéző neve: Szabó Attila
  • Az ügy száma: CD/13433/2022
  • Az ügy tárgya: Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése a Znet Telekom Zrt-nél a Debreceni járásban, Óndód-Nagymacs-Józsa felhordóhálózat építése fedvényterv
  • Kérelmező: ZNET Telekom Zrt.  (8800 Nagykanizsa, Garay u 21.)
 

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. december 05. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2022. december 06.

Németh József
hatósági irodavezető