Értesítés építési engedély jogutódlásáról – CD/25136-09/2022. : 471 sz. főút négysávosítása távközlési hálózat kiváltás

Közzétéve: 2022. december 6.

Iktatószám: CD/25136-09/2022. 
Tárgy: „471 sz. főút 1+000 - 2+850 km sz. közötti szakaszának négysávosítása távközlési hálózat kiváltás, védelembe helyezés G1.2 - Magyar Telekom különkezelt hálózat” építési engedély jogutódlása
H I R D E T M É N Y
Ügyintéző: Lugosi Péter
Telefon: (52) 522-133
E-mail: debrecen@nmhh.hu

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2022. november 16. napján kelt, CD/25136‑03/2022. számú építési engedély építtetője tekintetében jogutódlás történt.

A kifüggesztés dátuma: 2022. december 06.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/25136/2022. 471 sz. főút 1+000 - 2+850 km sz. közötti szakaszának négysávosítása távközlési hálózat kiváltás, védelembe helyezés G1.2 - Magyar Telekom különkezelt hálózat építési engedélyezése Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

 

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. december 06. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Debreceni hatósági irodánál (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00) előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1), bekezdés c) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2022. december 06.

Németh József
hatósági irodavezető