Jelentkezési felhívás tag delegálására a Közszolgálati Testületbe (2023)

Közzétéve: 2022. december 8.

A Közszolgálati Testület biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltatók feletti társadalmi felügyeletet, folyamatosan figyelemmel kíséri a közszolgálatiság érvényesülését, és ellenőrzi a közszolgálati médiaszolgáltatót.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezései szerint a Közszolgálati Testület 15 tagból áll, akiket a törvény mellékletében felsorolt jelölőszervezetek delegálhatnak. A delegált tagok megbízatása három évre szól.

Tekintettel arra, hogy a Közszolgálati Testület tagjainak megbízatási ideje 2023. március 31-én lejár, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal, NMHH) jelentkezési felhívást tesz közzé a Közszolgálati Testület tagjainak delegálására.

I. A Testületbe külön eljárás nélkül egy-egy főt delegálhat:

 • Magyar Tudományos Akadémia
 • Magyar Katolikus Egyház
 • Magyarországi Református Egyház
 • Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 • Magyar Olimpiai Bizottság
 • Magyar Rektori Konferencia
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 • Magyar Művészeti Akadémia

II. A Hivatalnál történt nyilvántartásba vételt követően egy-egy főt delegálhatnak:

 • Magyarország települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei
 • magyarországi nemzetiségek országos önkormányzatai
 • Magyarországgal szomszédos államokban bejegyzett, száz főnél nagyobb taglétszámú magyar kulturális szervezetek
 • a családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható
 • a fogyatékkal élő személyek Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetei, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható
 • az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az iparművészet területén működő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó szakmai szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható, és amelyek tagsága elsősorban a felsorolt területeken tevékenységet folytató személyekből vagy szervezetekből áll

1. Nyilvántartásba vételi eljárás

A nyilvántartásba vételhez az NMHH honlapjáról (www.nmhh.hu) letölthető jelentkezési lap kitöltése szükséges, melyhez be kell nyújtani

 • a Jelölő Szervezet alapszabályát, és a 
 • Jelölő Szervezet bírósági bejegyző határozatának vagy kivonatának három hónapnál nem régebben kelt hiteles másolatát, illetve az egyéb hatósági nyilvántartásba vételről szóló okiratának három hónapnál nem régebben kelt hiteles másolatát magyar nyelven.

A jelentkezési lapon meg kell nevezni a Közszolgálati Testületbe delegálni kívánt személyt is.

A jelentkezési lapot a Jelölő Szervezet alapszabály szerinti képviselője vagy a képviselő által meghatalmazott személy írhatja alá. Ez utóbbi esetben a jelentkezéshez csatolni kell a meghatalmazást. Ha az alapszabályban megjelölt képviselő személyében változás történt, úgy a jelentkezési lapot aláíró képviselő képviseleti jogosultságát bírósági bejegyző végzéssel vagy bírósági kivonattal, illetve hatósági okirattal köteles igazolni.

A jelentkezési lapot és a Jelölő Szervezet magyar nyelvű alapszabályát, továbbá a bírósági bejegyző határozat vagy kivonat három hónapnál nem régebben kelt hiteles másolatát, illetve az egyéb hatósági nyilvántartásba vételről szóló okirat három hónapnál nem régebben kelt hiteles másolatát úgy kell postára adni az NMHH 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. címére, hogy az 2023. január 20-án 14 óráig beérkezzen, illetőleg a jelentkezés ugyanezen időpontig személyesen is benyújtható.

A Hivatal a jelentkező szervezetek nyilvántartásba vételéről szervezetenként külön hatósági határozatot hoz, amely döntéssel szemben fellebbezésre nincs mód, annak felülvizsgálatát bíróság előtt lehet kérni.

Az NMHH 2023. február 8-án a nyilvántartásba vett szervezetek listáját honlapján közzéteszi.

2. Sorsolás a Jelölő Szervezetek közötti megállapodás hiányában

A II. pont szerinti, egy csoportba tartozó Jelölő Szervezetek közül csak egy szervezet jelölhet tagot a Közszolgálati Testületbe.

A nyilvántartásba vett Jelölő Szervezetek megállapodhatnak egymással a delegált személyt illetően. A megállapodásnak teljes körűnek kell lenni, és azt írásban kell a Hivatalhoz eljuttatni.

Amennyiben az egy csoportba tartozó, nyilvántartásba vett szervezetek nem küldik meg a megállapodást a delegált személyt illetően, a Hivatal sorsolással dönt arról, hogy mely szervezet jelöltje delegálható.

A Hivatal a sorsolást közjegyző jelenlétében 2023. február 28-án 13 óra 30 perckor tartja az NMHH székhelyén (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., földszint, 1-3. tárgyaló). A sorsoláson csak az a szervezet vehet részt, amelynek a képviselője vagy megfelelően igazolt meghatalmazottja jelen van.

A sorsolást megelőzően a regisztráció 12 óra 30-tól 13 óra 30-ig tart.

Budapest, 2022. december 7.