Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – K/27633/2022: Kölesd, FTTH optikai hálózat

Közzétéve: 2022. december 8.

Iktatószám: K/27633-2/2022
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Antal Norbert

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2022. november 30. napján Kölesd község FTTH optikai hálózat építés meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindult.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy száma Az ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala K/27633/2022 Kölesd község, FTTH optikai hálózat építés meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00) a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Pécs, 2022. december 7.

Kúti Zoltán
hatósági irodavezető-helyettes