Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/27661/2022: Felsővadász, GPON-hálózat

Közzétéve: 2022. december 8.

Iktatószám: CM/27661-3/2022
Tárgy: hirdetmény – Felsővadász GPON hálózat építés elektronikus hírközlési építmény engedélyezési eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Kavalecz Lajos
Tel.: 46/555-532
Elektronikus levélcím: kavalecz.lajos@nmhh.hu
Készült: 2022. december 8.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 2022. december 08. napján Felsővadász GPON hálózat építés tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy száma Az ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/27661/2022 Felsővadász, GPON-hálózat építés Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

Az ügy irataiba a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu)

Miskolc, 2022. december 8.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2022. december 8.
Levétel napja: 2022. december 24.