Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CE/27445-2/2022. számú határozat: Soroksár–Kelebia vasútvonal fejlesztése, Budapest, Vecsés u., Magyar Telekom-hálózat kiváltása

Közzétéve: 2022. december 8.

Iktatószám: EE/27445-3/2022
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Forczek Gábor
Készült: 2022. december 8.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. december 8. napján kelt, EE/27445-2/2022 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. december 8.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy száma Az ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/27445-2/2022 Soroksár–Kelebia vasútvonal fejlesztése, Budapest, Vecsés u. Magyar Telekom hálózat kiváltás MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. december 8. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Építményengedélyezési osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) ügyfélszolgálati időben a 1 468-0580 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A 2020. évi XXIX. törvény „a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról” alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Ügyfélszolgálati és Tájékoztatási Osztály (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

Kifüggesztés napja: 2022. december 8.
Levétel napja: 2022. december 13.