Kecskemét 96,5 MHz – a Médiatanács 987/2022. (XII. 6.) számú határozata alapján pályáztatásra kerülő médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve

Közzétéve: 2022. december 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala tájékoztatja az érdekelteket, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 49. § (5) bekezdésének megfelelően közzéteszi Kecskemét 96,5 MHz analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervét.

A Médiatanács 987/2022. (XII. 6.) számú határozata értelmében kidolgozott és az NMHH ügyfélszolgálatán 2022. december 23. és 2023. január 6. napja között közzétett médiaszolgáltatási lehetőség főbb paraméterei:

A Kecskemét 96,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve
sTelephelyFv (MHz) ERP max (kW) Heff max (m)Becsült elvi ellátottság- sztereó - (fő)Becsült elvi ellátottság - sztereó - (km)PAKorlátozás*
.…..°-…...°/dB
Telepítési feltételek**
1. Kecskemét 96,5 2 77 116.000 6–15 V D 50°-70°/11dB;150°-210°/7,9dB; 220°-240°/5,6dB; 280°-300°/1,6dB; 310°-330°/11dB A nemzetközileg koordinált adótelephely: 19°41’22”; 46°54’26”

Megjegyzések:

  1. ERP max: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke
  2. Heff max: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben)
  3. P: polarizáció, H: horizontális, V: vertikális
  4. A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer
  5. * A részletes adatok a rádióengedélyezési eljárás keretében, a besugárzási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatásban kerülnek megadásra.
  6. ** A becsült számított ellátottság a nemzetközileg koordinált adótelephely és sugárzási paraméterek figyelembe vételével került meghatározásra.

A Médiaszolgáltató a megadottól eltérő telephelyen és sugárzási jellemzőkkel is megvalósíthatja a műsorszóró szolgáltatást, azonban a frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély kiadásának feltétele, hogy a tervezett telephelyen megvalósítandó sugárzási paraméterekkel teljesüljenek a hatóság által kiadott tervezési adatszolgáltatási határozatban előírt feltételek, és a vételkörzet eltérés nem haladja meg a pályázati felhívásban megadott mértéket.