Értesítés építési engedély megadásáról – CM/3087-15/2022.: Olaszliszka GPON hálózat építés építési engedélyezési ügye

Közzétéve: 2023. január 3.

Iktatószám: CM/3087-15/2022
Tárgy: Olaszliszka GPON hálózat építés építési engedélyezési ügye
HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel.: 46/555-522

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. január 03. napján kelt, CM/3087-14/2022 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. január 03.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

  • Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  • Ügyintéző neve: Mezeiné Galuska Judit
  • Az ügy száma: CM/3087/2022
  • Az ügy tárgya: Olaszliszka GPON hálózat építés építési engedélyezési ügye
  • Építtető: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
  • Az ügy jellegétől függő hatásterület:            Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. január 03. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2023. január 03.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2023. január 03.

Levétel napja: 2023. január 09.