A Médiatanács 2/2023. (I. 10.) számú döntése

A KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2023. január 10.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja:

iktatószám: MA-
KMUSZ2022-
…/2022.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
24
MŰSOR-HANG Zrt.
Trend FM
46
Mosoly Média Nonprofit Kft.
Rádió Smile

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
KMUSZ2022-
…/2022.
a kedvezményezett neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
7
Vállalkozók a Városért Média
Nonprofit Kft.
Keceli Városi Televízió
3 399 512
13
XEROPRESS Bt.
Körös Televízió
5 500 000
15
Füzesabonyi Városi Televíziózást
Segítő Nonprofit Kft.
Füzesabonyi Városi Televízió
1 142 000
32
IRÁNY Média 2012 Kft.
Irány TV
5 461 344
33
Csillagpont Rádió Alapítvány
Csillagpont Rádió
2 536 850
36
RÁDIÓ HORIZONT Kft.
Rádió Törökszentmiklós
512 000
48
Dunaharaszti Ipartestület
KisDuna TV Dunaharaszti
2 397 024
7 db
a megítélt támogatás összesen:
20.948.730 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
KMUSZ2022-
…/2022.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
47
Bihari Antal
Körzeti Televízió
49
Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.
BKTV
50
Campus Rádió Nonprofit Kft.
FM90 Campus Rádió

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
KMUSZ2022-
…/2022.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
29
Domino Tv Zrt.
d1 tv

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárásban fel nem használt 306.974 Ft keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt.

6.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről szóló közleményt,
  • a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázat esetében – az ÁPF I. fejezet 14.2. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
  • a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2022. december 15-ei ajánlása