A Médiatanács 22/2023. (I. 17.) számú döntése

Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub (jelenleg RTL) állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. október 18-án 20:59:21-22:16:05 óra között sugárzott „Celeb vagyok, ments ki innen!” című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Smtv. 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2023. január 17.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy az M-RTL Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett RTL Klub (jelenleg RTL) állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2022. október 18-án 20:59:21-22:16:05 óra között sugárzott „Celeb vagyok, ments ki innen!” című műsorszámmal egy alkalommal megsértette az Smtv. 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 2.000.000,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Médiaszolgáltatót az alábbi közlemény közzétételére kötelezi az általa üzemeltetett, jelenleg RTL állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az M-RTL Zrt.-vel szemben lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub (jelenleg RTL) állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2022. október 18-án sugárzott „Celeb vagyok, ments ki innen!” című műsorszám közzétételével megsértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezést azáltal, hogy a műsorszámban egy gyermeket sértő kérdésekkel, gúnyolódásnak kitéve, méltatlan, megalázó, kiszolgáltatott helyzetben mutatott be.”

A közleményt a Médiaszolgáltató az internetes honlapjának nyitóoldalán, a határozat véglegessé válásától számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan.

A Médiaszolgáltató szintén köteles a közleményt a Műsorszám sugárzásával azonos időpontban közzétett más műsorszámában jelen határozat véglegessé válásától számított három napon belül legalább két alkalommal közzétenni (felolvasni).

  1. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. §-ának megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket.