A Médiatanács 27/2023. (I. 17.) számú döntése

Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2022. november 4-én sugárzott Start című műsorszám Szigorlat elnevezésű rovatát kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1), 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2023. január 17.

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást; döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.