Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – K/1062/2023: Zalalövő, FTTH lefedő hálózat áramszolgáltatói oszlopsoron

Közzétéve: 2023. január 24.

Iktatószám: K/1062-2/2023.
Tárgy: hirdetmény eljárás indulásáról
Ügyintéző: Schmidt Roberta
Készült: 2023. január 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2023. január 18. napján Zalalövő lefedő elektronikus hírközlési építmény létesítése áramszolgáltatói oszlopsoron - FTTH tárgyú építési engedélyezési eljárás indult.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. január 24.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala K/1062/2023. Zalalövő, lefedő elektronikus hírközlési építmény létesítése áramszolgáltatói oszlopsoron – FTTH Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00) a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Pécs, 2023. január 23.

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető