Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/28822-11/2022. számú határozat: Nyírtelek–Tiszanagyfalu–Timár–Szabolcs, összekötő optika

Közzétéve: 2023. január 25.

Iktatószám: CD/28822-12/2022
Tárgy: hirdetmény – Nyírtelek-Tiszanagyfalu-Timár-Szabolcs összekötő optika építés GINOP-3.4.1-2015  használatbavételi engedélye
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Tel.: (52) 522-131

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. január 24. napján kelt, CD/28822-11/2022. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. január 25.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/28822/2022 Nyírtelek–Tiszanagyfalu–Timár–Szabolcs összekötő optika építése, GINOP-3.4.1-2015 – használatbavételi engedély Giganet Internet Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. 1. fszt.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. január 24. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható.

A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-131 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be. Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2023. január 24.

Németh József
hatósági irodavezető