Értesítés építési engedély megadásáról – EE/30118-2/2022. számú határozat: Érd, Vadlúd utcai csomópont, G1.1. távközlési hálózatok (Magyar Telekom)

Közzétéve: 2023. január 25.

Iktatószám: EE/30118-3/2022.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: dr. Bálint Erik
Telefon: (1) 429-8604
E-mail: balint.erik@nmhh.hu
Készült: 2023. január 25.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. január 25. napján kelt, EE/30118-2/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. január 25.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/30118/2022. Érd, Vadlúd utcai csomópont tervezése, VEKOP-5.3.3-17-2017-00012, 8104 j. ök. út (Zámori út – Sóskúti út) – Rákóczi út – Vadlúd utcai körforgalmú csomópont, G1.1. távközlési hálózatok (Magyar Telekom) NIF Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.)

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) hivatali időben, a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.