Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – EE/28477-6/2022. számú határozat: Vecsés, optikai hálózat

Közzétéve: 2023. január 27.

Iktatószám: EE/28477-7/2022
Tárgy: hirdetmény
Készült: 2023. 01. 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. január 25. napján kelt EE/28477-6/2022 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. január 27.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Ügyintéző Az ügy száma Az ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala dr. Papp Zoltán EE/28477/2022 Optikai hálózat építése, GINOP-3.4.2-VEKOP-15, Csoport-2., Alcsoport-12. (KMO), Vecsés (Vecsés: 1556/2, 2310/16, 2356, 2779, 2788/13 hrsz) MVM NET ZRt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-06-04 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket – a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.