A Médiatanács 52/2023. (I. 31.) számú döntése

Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júliusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése a VIACOM Kft. által üzemeltetett Karcag 93,8 MHz és Szolnok 92,2 MHz, kereskedelmi jellegű, Aktív Rádió 93,8 és AKTÍV RÁDIÓ állandó megnevezésű médiaszolgáltatásokon]

Hatósági döntés dátuma: 2023. január 31.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a VIACOM Kft. az általa üzemeltetett Karcag 93,8 MHz és Szolnok 92,2 MHz, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Aktív Rádió 93,8 és AKTÍV RÁDIÓ állandó megnevezésű médiaszolgáltatások 2022. július 4-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért
    1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján médiaszolgáltatásonként 40.000 – 40.000,- Ft, azaz összesen 80.000,- Ft bírsággal sújtja, valamint
    2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 20.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az Aktív Rádió 93,8 állandó megnevezésű médiaszolgáltatás tekintetében a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek, valamint az ismétlések napi arányára vonatkozó vállalását nem sértette meg.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a VIACOM Kft. az általa üzemeltetett Szolnok 92,2 MHz, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, AKTÍV RÁDIÓ állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. július 4-i adásnapján összesen két esetben megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.