A Médiatanács 54/2023. (I. 31.) számú döntése

A Halics Attila Miklós által üzemeltetett Berettyóújfalu 97,9 MHz helyi vételkörzetű, kisközösségi Berettyó Live állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. október 31. - november 6. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2023. január 31.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít Halics Attila Miklós médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseinek az általa üzemeltetett Berettyóújfalu 97,9 MHz helyi vételkörzetű, kisközösségi, Berettyó Live állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. október 31. - november 6. közötti műsora során történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.