Értesítés építési engedélyezési eljárás folytatásáról – CD/28281-19/2022. számú határozat: Debrecen, SZIP 5 Biczó István kert Észak 1. optikai lefedő hálózat

Közzétéve: 2023. február 3.

Iktatószám: CD/28281-19/2022.
Tárgy: Debrecen, SZIP 5 Biczó István kert Észak 1. optikai lefedő hálózat építése építési engedélyezési eljárásának szüneteltetéséről
Ügyintéző: Lugosi-Vezendi Edit
Telefon: (52) 522-174
E-mail: debrecen@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket Debrecen, SZIP 5 Biczó István kert Észak 1. optikai lefedő hálózat építése tárgyú építési engedélyezési eljárás folytatásáról.

A kifüggesztés napja: 2023. február 3.

A döntés közlésének a napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/28281/2022. Debrecen, SZIP 5 Biczó István kert Észak 1. optikai lefedő hálózat építése Znet Telekom Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay utca 21.)

Az ügy irataiba az NMHH Ügyfélszolgálaton (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-174 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2023. február 2.

Németh József
hatósági irodavezető