Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2022. január 1. – december 31.)

Közzétéve: 2023. február 27.

Az NMHH a francia médiahatóság módszertanát felhasználva, kb. egy évtizede követi nyomon a különböző társadalmi csoportok és magyarországi kisebbségek megjelenéseit a vezető médiaszolgáltatások hírműsoraiban. Az összefoglaló tanulmányok rendszeresen megjelentek a Hatóság honlapján, illetve ez a másodelemzés képezte alapját a számos társszervezettől, minisztériumtól, illetve nemzetközi intézménytől érkező adatkérés teljesítésének.

Bevezetés

A médiának fontos szerepe lehet abban, hogy a médiafogyasztók mennyire vannak tisztában egy társadalom sokszínűségével, valamint mennyiben válnak fogékonnyá az egyes társadalmi csoportok problémái iránt. A hazai médiaszolgáltatók közvetve befolyásolhatják a magyarországi társadalmi szolidaritás és ezzel összefüggésben a társadalmi kohézió alakulását.

A 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról a közszolgálati médiaszolgáltatás esetében kifejezetten kiemeli a társadalmi sokszínűséggel kapcsolatos célokat. Eszerint a közszolgálati médiaszolgáltatásnak fontos feladata a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, a társadalom speciális csoportjainak (nemzetiségek, vallási közösségek, hátrányos helyzetben lévő csoportok, fogyatékkal élők, határon túli magyar kisebbségek) bemutatása.

A törvény 83. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati médiaszolgáltatás célja:

a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni,
b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, gazdagítása,
c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása,
e) nemzetiségek, vallási közösségek, valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzetiségek anyanyelvének ápolása,
f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése,
g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele,
k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása,
l) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára.

Mindezt figyelembe véve, az NMHH azt vizsgálta, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok, a határon túli magyarok, a bevándorlók és a fogyatékkal élők miként jelentek meg a magyarországi hírműsorokban. [A kisebbségi csoporthoz való tartozás azonosítása történhet fizikai jellemzők, családi vagy utónév vagy „önbevallás” (amikor egy adott csoporthoz tartozó személy ezt saját magáról kijelenti) alapján, illetve kiderülhet a kontextusból vagy a narrációból (kisebbségi kulturális rendezvény, választás stb.). A fogyatékkal élők közé azon szereplők sorolandók, akik fogyatékosságuk látható jeleit viselik, vagy a narrációból kiderül e jellemzőjük.]

Emellett kimutatást készített a nemek megoszlásáról is.

A vizsgálati metodika kialakításánál a francia Legfelsőbb Audiovizuális Tanács (CSAConseil Supérieur de l’Audiovisuel) által a társadalmi sokszínűség médiában való megjelenéséről készített tanulmányát tekintettük mintának. Franciaországban a médiával kapcsolatban általános elvárás, hogy tartsa tiszteletben a közönség (politikai, vallási, kulturális) sokféleségét, reprezentálja a nemzeti közösség származási és kulturális sokszínűségét, valamint segítse elő a köztársaság integrációját és erősítse az állampolgári szolidaritás érzését.
A francia hatóság három műsortípust különös figyelemmel vizsgál: a francia vonatkozású beszámolókat a hírműsorokban, a szórakoztató műsorszámokat és a korábban még be nem mutatott hazai gyártású filmeket. Az NMHH vizsgálata a hírműsorokra terjed ki.

A vizsgálat mintája

Elemzésünk az alábbi médiaszolgáltatókat, illetve műsorokat foglalta magába: M1: Híradó (esti); Duna TV: Híradó; Kossuth rádió: Reggeli Krónika, Déli Krónika, Esti Krónika; TV2: Tények; RTL Klub (RTL): Híradó; Magyar ATV: Híradó és Hír TV: Híradó. A fenti műsorszámokat minden megjelenésük alkalmával vizsgálta a Hatóság.

1. A gazdasági élet szereplői

A gazdasági élettel foglalkozó hírek szereplőinek megoszlása – a megszokott módon – a szolgáltatási szektor dominanciáját mutatta, akik 72,8, az ipar képviselői 17,2, míg a mezőgazdaság képviselői 10 százalékkal részesedtek.

Halmozott sávdiagram. A gazdaság szereplőinek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alati táblázatban érhetők el.
A gazdaság szereplőinek megoszlása a hírműsorokban (N=8742)
Gazdasági szereplő Összesen Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok
Ipari, termelő tevékenységet végző cégek és alkalmazottaik 17,2 16,2 15,7 19,3
Mezőgazdasági cégek és ott dolgozók, őstermelők, gazdák 10,0 11,7 7,4 11,6
A tercier-szféra cégei és alkalmazottai, szolgáltatóipar 72,8 72,1 76,9 69,0

2. Egyházak

A magyarországi egyházak hírműsorokban regisztrált megjelenéseit a történelmi felekezetekhez tartozó személyek dominanciája jellemezte. A legtöbb hívet felvonultató katolikus egyházhoz kapcsolódott a szereplések több mint fele, a reformátusok, az evangélikusok és a zsidó felekezetek képviselői sokkal kisebb figyelmet kaptak. Utóbbiak ugyanakkor kiemelten szerepeltek a közéleti hírműsorokban. Az „egyéb” egyházak reprezentánsai a kereskedelmi és a közéleti televíziók híradásaiban szerepeltek nagyobb arányban.

Halmozott sávdiagram. Az egyházak képviselőinek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alati táblázatban érhetők el.
Az egyházak képviselőinek megoszlása a hírműsorokban (N=1463)
Egyház Összesen Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok
Magyar Katolikus Egyház 56,0 45,9 45,3 60,6
Magyarországi Református Egyház 16,3 12,7 11,7 18,0
Magyarországi Evangélikus Egyház 11,6 8,2 11,7 12,4
Magyarországi zsidó szervezetek 5,7 13,6 10,3 3,0
Egyéb egyházak 10,3 19,5 21,1 6,0
A magyarországi egyházak tíz leggyakoribb szereplője
Egyházi személyiség Esetszám Százalék
Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek 111 7,6
Lehel László evangélikus lelkész, az Ökumenikus Szeretetszolgálat elnöke 94 4,6
Balog Zoltán református püspök 64 4,4
Iványi Gábor lelkész, Magyar Evangéliumi Testvérközösség 52 3,6
Fabinyi Tamás evangélikus püspök 48 3,3
Écsy Gábor országos igazgató, Katolikus Karitász 47 3,2
Kozma Imre vezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 33 2,3
Szabján Imre vezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vészhelyzetkezelési Munkacsoport 32 2,2
Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 21 1,4
Juhász Márton ügyvezető igazgató, Magyar Református Szeretetszolgálat 21 1,4

3. Civil szervezetek

A civil szférán belül – a korábbi évekhez hasonlóan – az országos szervezetek domináltak. Tőlük jócskán lemaradva a külföldiek magyarországi intézményeinek reprezentánsai következtek, valamint a helyi társulások, s végül a fogyatékkal élők képviselői.

Halmozott sávdiagram. A civil szervezetek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alati táblázatban érhetők el.
A civil szervezetek megoszlása a hírműsorokban (N=3763)
Civil szervezetek csoportja Összesen Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok
Országos civil szervezetek 63,0 68,0 63,8 60,4
Külföldi civil szervezetek magyarországi intézményei 15,6 15,5 15,5 15,7
Fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezetei 10,9 3,8 3,4 18,5
Helyi civil szervezetek 10,5 12,7 17,2 5,4
A civil szféra tíz leggyakoribb szereplője
Szereplő neve Esetszám Százalék
Korányi Dávid alapító, Action for Democracy 188 5
Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató, Ökumenikus Segélyszervezet 136 3,6
Király Nóra alapító, Fiatal Családosok Klubja 88 2,3
Herczeg Anita alapító, Regőczi István Alapítvány 57 1,5
Kardosné Gyurkó Katalin elnök, Nagycsaládosok Országos Egyesülete 50 1,3
Kovács Kázmér jogi bizottság elnöke, Magyar Autóklub 48 1,3
Ligeti Miklós jogi igazgató, Transparency International 45 1,2
Csizmadia László elnök, CÖF 29 0,8
Áder János alapító, Regőczi István Alapítvány 27 0,7
Csáky Csongor elnök, Rákóczi Szövetség 23 0,6

4. Szakszervezetek és érdekvédelmi szervezetek

A szakszervezetek és érdekvédelmi szervezetek képviselőinek egymáshoz viszonyított megjelenési aránya a híradásokban összességében 31,6-68,4 százalék volt. A korábbi évekhez képest ez minimális növekedésnek számít a szakszervezeti képviselők megoszlásában, aminek oka a pedagógusok reprezentánsainak gyakori szerepeltetése volt, amit a kategória leggyakoribb szereplőinek listája is jól tükröz (lásd táblázat).

Halmozott sávdiagram. A szakszervezetek és az érdekvédelmi szervezetek képviselőinek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alati táblázatban érhetők el.
A civil szervezetek megoszlása a hírműsorokban (N=3763)
Szervezetek csoportja Összesen Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok
Szakszervezetek 31,6 39,1 43,3 9,6
Érdekvédelmi szervezetek 68,4 60,9 56,7 90,4
A legtöbbet szereplő szakszervezeti/érdekvédelmi aktor
Szereplő neve Esetszám Százalék
Nagy Erzsébet választmányi tag, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 192 7,5
Vámos György elnök, Országos Kereskedelmi Szövetség 102 4
Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 92 3,6
Egri Gábor elnök, Független Benzinkutak Szövetsége 59 2,3
Totyik Tamás alelnök, Pedagógusok Szakszervezete 52 2
Koji László elnök, Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 48 1,9
Szabó Zsuzsa elnök, Pedagógusok Szakszervezete 48 1,9
Gosztonyi Gábor alelnök, Pedagógusok Szakszervezete 43 1,7
Grád Ottó főtitkár, Magyar Ásványolaj Szövetség 43 1,7
Soós Adrianna elnök, Független Egészségügyi Szakszervezet 40 1,6

5. Inaktívak

A társadalom munkaerőpiaci szempontból inaktív csoportjai között a nyugdíjasok és a fiatalok (gyerekek, óvodások, tanulók - 49,2%) megjelenései domináltak. Előbbiek elsősorban a közéleti, utóbbiak a közszolgálati híradókban fordultak elő hangsúlyosan.

Halmozott sávdiagram. Az inaktív csoportok megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alati táblázatban érhetők el.
Az inaktív csoportok megoszlása a hírműsorokban (N=6044)
Inaktív csoport neve Összesen Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok
Gyerekek, óvodások, diákok, egyetemisták 49,2 40,5 47,4 60,4
Munkanélküliek 0,4 0,8 0,4 0,2
Hajléktalanok 1,1 1,5 1,4 0,1
Nyugdíjasok 49,2 57,2 50,7 39,3

6. Kisebbségek

A nemzeti és etnikai kisebbségi szereplők a híradók teljes szereplőgárdájának 2,5 százalékát tudhatták magukénak, ami megfelel a hosszú távon mért arányoknak. Ők leggyakrabban a közszolgálati híradások tudósításaiban kaptak megszólalási lehetőséget.

Halmozott sávdiagram. Kisebbségek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alati táblázatban érhetők el.
Kisebbségek megoszlása a hírműsorokban (N=3565)
Kisebbségi csoport Összesen Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok
Roma 23,9 26,8 48,3 5,9
Egyéb magyarországi nemzeti kisebbségi 3,4 5,7 2,6 3,3
Politikai, gazdasági célból migránsok 27,6 17,4 23,2 33,7
Gazdasági célból itt élők 4,2 3,9 8,8 1,0
Határon túli magyar 40,9 46,3 17,1 56,2

A magyarországi nemzetiségek megjelenéseinek nagy részét a roma kisebbség reprezentánsai tették ki.

A magyarországi kisebbségek megoszlása a hírműsorokban
Nemzetiség Esetszám Százalék
Roma 853 87,6
Német 46 4,7
Szerb 32 3,3
Ukrán 18 1,8
Szlovák 7 0,7
Nem beazonosítható 7 0,7
Görög 4 0,4
Horvát 3 0,3
Örmény 1 0,1
Ruszin 1 0,1
Bolgár 1 0,1
Román 1 0,1
Összesen 974 100

A romák mellett jelentős szerepet töltöttek be a tudósításokban a határon túli magyarok is. A külhoni nevesített szereplők között továbbra is az erdélyiek szerepeltek a legtöbbször, ugyanakkor a korábbiaknál hangsúlyosabbá váltak a kárpátaljaiak megjelenései.

A tíz legtöbbet szereplő határon túli szereplő
Szereplő neve Esetszám Százalék
Kelemen Hunor elnök, RMDSZ 34 2,3
Böjte Csaba erdélyi szerzetes 30 2,1
Pásztor István elnök, VMSZ 28 1,9
Brenzovics László elnök, KMKSZ 23 1,6
Bocskor Andrea EP-képviselő 14 1
Kató Béla erdélyi református püspök 12 0,8
Antal Árpád polgármester, Sepsiszentgyörgy 12 0,8
Tőkés László erdélyi református lelkész 11 0,8
Forró Krisztián elnök, MKP 8 0,5
Babják Zoltán polgármester, Beregszász 8 0,5

A határon túli magyar szereplők származási helyét tekintve ezúttal Kárpátalja állt az első helyen (ennek oka elsősorban az Ukrajnát súlytó háború volt).

A tíz legtöbbet szereplő határon túli szereplő
Származási hely Esetszám Százalék
Kárpátalja 481 33
Vajdaság 397 27,2
Erdély 362 24,8
Felvidék 110 7,5
egyéb terület 80 5,5
Szlovénia 11 0,8
nem beazonosítható 11 0,8
Horvátország 4 0,3
Ausztria 2 0,1
összesen 1458 100

7. Fogyatékkal élők

A fogyatékkal élő szereplők megjelenése elenyésző, összességében 0,3 százalék volt a híradókban, azaz továbbra is gyakorlatilag „láthatatlanok” a médiafogyasztók számára.

Halmozott sávdiagram. A fogyatékkal élők megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alati táblázatban érhetők el.
A fogyatékkal élők megoszlása a hírműsorokban (N=453)
Fogyatékosság típusa Összesen Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok
Testi fogyatékkal élő 34,0 43,8 46,1 19,6
Értelmi fogyatékkal élő 4,2 3,1 6,0 2,5
Érzékszervi fogyatékkal élő 51,2 40,6 27,6 77,9
Halmozottan fogyatékkal élő 10,6 12,5 20,3 0,0

8. A férfi-nő megoszlás

A nemek megjelenési arányai a híradások tudósításaiban kb. háromnegyedes többséget mutattak a férfiak javára. A nők legtöbbet (29,3%) a kereskedelmi hírműsorokban szerepeltek.

Halmozott sávdiagram. A férfiak és a nők megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alati táblázatban érhetők el.
A férfiak és a nők megoszlása a hírműsorokban (N=117089)
Nem (férfi vagy nő) Összesen Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok
Férfi 76,6 79,2 70,7 80,1
23,4 20,8 29,3 19,9