A Médiatanács 125/2023. (II. 28.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. decemberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint az Smtv 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése a Veszprém Rádió Kft. által üzemeltetett Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Méz Rádió állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban]

Hatósági döntés dátuma: 2023. február 28.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Veszprém Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Méz Rádió állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. december 5-i működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése hat alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.