Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – K/596-10/2023. számú határozat: Fonyódi járás, Bélatelep, FTTH hálózat, új alépítmény 2-es ütem

Közzétéve: 2023. március 3.

Iktatószám: K/596-10/2023.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Tel.: 72/508-845

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. március 2. napján kelt, K/596-9/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. március 3

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala K/596/2023 GINOP-3.4.1-20-2021-00037 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése pályázat Fonyódi járás, Bélatelep, FTTH hálózat, új alépítmény 2-es ütem ZNET Telekom Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay utca 21.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint elsőfokú építési hatóság 2023. március 2. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján. (nmhh.hu).

Pécs, 2023. március 2.

Kúti Zoltán
hatósági irodavezető-helyettes