A Médiatanács 149/2023. (III. 7.) számú döntése

A RÁDIÓÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2023. március 7.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2023 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

RÁDIÓÁLLANDÓ2023
Jenik Péter
dr. Kéringer Szabolcs
Lányi Lajos

A Médiatanács a RÁDIÓÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Jenik Pétert választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2023. március 7-étől 2024. március 31-éig tart.

2.
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 450.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a fordulónkénti teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy

  • döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
  • a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
  • 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.